Unifire V10Multi-purpose dimma och Jet munstycke.
V-munstycke serien är en universal fognozzle med mycket bra prestanda för både dimma och jet.
V-munstycket finns i både långa och korta versioner.