RuttnerhämtareRuttnerhämtaren den i Sverige antagligen vanligaste provtagartypen har genom sin principuppbyggnad en del givna fördelar i form av tex enkelt handhavande men även vissa nackdelar som tex förhållandevis dålig vattengenomströmning.
Det finns många olika Ruttnermodeller löses ut med lod vilket ger exakt kontroll av provtagningsnivå och de flesta har inbyggd termometer (Hg-fri).Vidare finns standard eller metallfria modeller.