Kabelljuslod 50m, Klucklod 10mKlucklod andvänds för att mäta vatten nivå i tex brunnar diken mm. Lodet ger ifrån sig ett kluckande ljud när röret träffar vatten ytan.

Bild 1
Kabelljuslod vattennivå mätning 50m
används för att mäta vattennivå i tex brunnar,diken,
borrhål.
Måttbandet har en givare som sitter längst ner på bandet och när det når vattenytan tänds en indikatorlampa samt ett ljud låter på bandhållaren.


Bild 2
Klucklod 10m