Självsugande PumparSjälvsugande pumpautomater med 9m sughöjd för villa,fritidshus eller lantgård ger rikligt med vatten till kök,bad,dusch och bevattning

Självsugande jetpumpar med 9m sughöjd för hydroforanläggning,länspumpning och bevattning max vattentemp.40C

Presscomfort "PC" jetpump med elektronisk pumpregulator självsugande jetpump i rostfritt stål alt gjutjärn,försedd med elektronisk pumpregulator

Startar och Stoppar pumpen automatiskt inbyggt torrkörningskydd.