SpaklyftblockSpaklyftblock för vertikala lyft och horisentella drag för reparationer och underhållsarbeten 
Kalibrerad kätting klass 8 kvalitet.
Provkraft 1,5 x maxlast.