Kabelljuslod 50m


Kabelljuslod vattennivå mätning 50m
används för att mäta vattennivå i tex brunnar,diken,
borrhål.
Måttbandet har en givare som sitter längst ner på bandet och när det når vattenytan tänds en indikatorlampa samt ett ljud låter på bandhållaren.