TÄTTING, AvloppslockTättingen är en svensk uppfinning för en sekund snabb tätning av brunnar,skyddar ert reningsverk och våra levande vatten med tättingen på brunnen.
Den hindar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen.

Tätting Typ 1 400 x 420 x 23mm vikt 2kg
Tätting Typ 2 440 x 620 x 23mm vikt 3kg 
Tätningsmatrialet på undersidan ger ett utmärkt passform och optimal tätning framförallt lämpligt vid ojämna underlag. 
För Brunnar enl.DIN (500x300mm) 625x400mm
För Brunnar enl.DIN (500x500mm 625x625mm

Avloppslock för att snabbt kunna täcka över avlopp,brunnar så att inga vattenskadade ämnen kan tränga in vid läckage eller haverier.

Tätningsmatta rund idealiskt för tätning av kanalavslut och avlopp resistent mot vatten,kolväten och de flesta kemikalier
Den flexibla plastblandningen anpassar sig perfekt till underlaget och kan återanvändas.
Mått: 450x450x10