Metallsökare GA-92 XTdGA-92 XTd visar även magnetfältets polaritet samt dess relativa styrka. De flesta föremål detekteras med den hörbara tonen men samtidigt användning av hörbar ton och visare ger extra information och underlättar precisions-bestämning av föremålets position samt dess orientering.
Visarutslaget kommer samtidigt med ljudet nå en topp och fylla ut ena halvan med positiv eller negativ polaritet.Ligger röret horisontellt då får man signaltoppar i båda ändarna av röret ena änden kommer utslagen att visa positiv polaritet och andra änden visar negativ polaritet. En PK- spik kan man lokalisera mycket exakt på 20cm djup.
Brunnslock kan detekteras ner till 1,5m-2m djup.
Brunnsrör av gjutjärn kan lokaliseras ner till 5m djup pga av dess långa vertikala längd.