Brunns-Jocke locköppnare för brunnslockBrunns-Jocke har en slagfuntion som gör att man slår upp  och lösgör brunnslock som sitter hårt.
Rensar igensatta hål.
Lätt att andvända.

Locköppnaren på hjul
Som sparar både armar och ben.Locköppnaren säkerställer att ringen ligger rätt efter att locket lagts på plats enkelt.
Som hävarm till locköppnaren andvändes ett vanligt spett.